Thiết kế kiến trúc và nội thất

Liên hệ nhadep365.vn
Email nhadep365.vn
Email: nhadep365.vn@gmail.com
Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất

Hồ sơ thiết kế Phương án sơ bộ

Bài viết ngày : 30 May 2015 | Bởi : | Bình luận : Off | Tags :

Hồ sơ thiết kế Phương án sơ bộ

Với gói thiết kế sơ bộ thì khách hàng sẽ nhận được bộ hồ sơ đầy đủ Phối cảnh công trình và các mặt bằng bố trí công năng như sau:

ho-so-thiet-ke-phuong-an-so-bo-1

Phối cảnh góc công trình

ho-so-thiet-ke-phuong-an-so-bo-2

Mặt bằng tầng bố trí công năng Tầng 1

ho-so-thiet-ke-phuong-an-so-bo-3

Mặt bằng tầng bố trí công năng Tầng 2

ho-so-thiet-ke-phuong-an-so-bo-4

Mặt bằng tầng bố trí công năng Tầng 3

ho-so-thiet-ke-phuong-an-so-bo-5

Mặt bằng tầng bố trí công năng Tầng mái

comments
Click Chát với chúng tôi!