Thiết kế kiến trúc và nội thất

Liên hệ nhadep365.vn
Email nhadep365.vn
Email: nhadep365.vn@gmail.com
Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất

Thiet ke nha pho 3,5 tang dien tich 5x18m hien dai

Bài viết ngày : 26 Feb 2017 | Bởi : | Bình luận : Off

Thiet ke nha pho 3,5 tang dien tich 5x18m hien dai

Thiet ke nha pho 3,5 tang dien tich 5x18m hien dai
Tong khuon vien dat xay dung la 310m
Tong khuon vien datt 90m2
+ T 1: 90m2,
+ T 2: 90 m2,
+ T 3: 90 m2

comments
About the Author
Click Chát với chúng tôi!