Thiết kế kiến trúc và nội thất

Liên hệ nhadep365.vn
Email nhadep365.vn
Email: nhadep365.vn@gmail.com
Thiết kế kiến trúc, thiết kế nội thất

Thiet ke nha pho 3,5 tang dien tich 5x18m hien dai

Bài viết ngày : 26 Feb 2017 | Bởi : | Bình luận : Off

Thiet ke nha pho 3,5 tang dien tich 5x18m hien dai
Tong khuon vien dat xay dung la 310m
Tong khuon vien datt 90m2
+ T 1: 90m2,
+ T 2: 90 m2,
+ T 3: 90 m2

comments
About the Author
Click Chát với chúng tôi!